Start met Darmmanagement

“Een Gezonde Start: Ontdek de Magie van Een Schone Darm!”

“Een Gezonde Start:
Ontdek de Magie van Een Schone Darm!”

Tengevolge van de vele toxische prikkelende, gistende, rottende, gekookte, gedenatureerde, en andere vervuilende producten (moeilijk om nog voeding te noemen) en werkingen, is de darm gaan lijken op een vuile, stinkende riool.

Je kan dit feit aanvaarden als een onveranderlijk feit en nalaten er iets aan te doen. Dan behoor je tot de onbeweeglijke massa die gelooft in tegenslag en ziekte…

Mensen kunnen meerdere kilo’s stoelgang met zich meedragen als ze leiden aan constipatie. De normale regel is “bij elke maaltijd hoort een stoelgang”.

Bovendien kan men ook heel wat nooit uitscheiden stoelgang met zich meedragen die aan de wand van de darm is blijven kleven als een laag rubber en daar de opname van nuttige stoffen belemmert.

Jammer genoeg is de darm als orgaan veel te veel beschouwd als een zelf-ontgiftende afvoerpijp. Niets is minder waar.

Trage darmen zijn het symptoom voor indigestie, gasvorming, ondervoeding, hoofdpijn, kortademigheid, vermoeidheid, hartkloppingen, slechte smaak in de mond, beslagen tong,, ondergewicht en overgewicht…

Veel van deze symptomen kennen we, maar hoe vaak brengen we ze in verband met het slecht functioneren van de darm? Het onderkennen van deze problematiek dwingt ons met een kritisch oog onze gewoonten te onderzoeken.

Je gaat ervan uit dat je toch al redelijk gezond eet.
Je vindt dat je jezelf al genoeg moet ontzeggen.

Een nieuwe start

Een darmreiniging kuur, een heropbouw van de darmflora door een kuur, door levend voedsel, door rauwkost, door darmsanering, darmmassage, darmspoelingen…, een vernieuwing met levende cellen van levend voedsel kan een nieuwe start betekenen.

Door de darmen te reinigen door natuurlijke, zachte vezel-houdende voeding, zal men zich ontdoen van een immense vuilbak, die voor problemen zorgt.

In plaats van een unieke, subtiele biologische werkplaats vol activiteit, zorgt de darm zelf voor passiviteit, om de toxische bestanddelen van de darm te bedaren.

Iedere invloed van psychische of fysieke aard kan de zenuwenergie (ook die van de darm) uitputten; extreem vermoeiend werk of bezigheden, liefde, haat, vreugde of zorgen, overwerk of helemaal geen werk, emotionele aangelegenheden, vreetbuien, verkeerd combineren wat onverteerde voeding veroorzaakt, gisting, rotting, verkeerd voedsel…

Dit alles leidt tot auto-intoxicatie, de basis voor alle ziekten.

Men mag nooit uit het oog verliezen dat constipatie gepaard gaat met een verzwakking van de darm. Eerst is er verminderde energie voor de bezenuwing, wat resulteert in minder spierkracht: motorieke insufficiëntie. Ten tweede blijven ook de darmcellen in gebreke bij de afscheiding van hun sappen, resultaat; een vermindering van verterings- en fermentatiekracht, het ontbreken van beschermend darmslijm dat als glijmiddel dient voor het transport van de verteringsresten.

De verschillende varianten van constipatie (van lichte verzwakking of traagheid tot het totale functieverlies) hebben te maken met een variatie van motorische, uitscheidings- en afscheidingsfactoren.

Alle voedings- en chemische prikkels leiden tot overstimulatie, wat deze 3 factoren nadelig beïnvloedt. Absolute zelfcontrole is de basis waarop een terugkeer naar gezondheid moet gebouwd worden.

Vezels in de voeding

Voor de normale gang van zaken in de darm, is een voeding nodig die na vertering een minimale hoeveelheid reststoffen nalaat. Hoe meer toxines een voedingsmiddel vormt, hoe noodzakelijker het is dat er vezelstoffen zijn die de toxines buiten het lichaam brengen.

De vezels zijn een belangrijke hulpmiddel, die aan de voeding verbonden moeten zijn en die bij elke maaltijd, zonder enige uitzondering aanwezig moeten zijn. Iedere maaltijd behoeft zijn vezels,. Iedere maaltijd moet zijn natuurlijke vezels bevatten die ervoor zorgen dat de voedselresten worden getransporteerd. Een maaltijd zonder vezels is voor mensen met vertraagde darmfunctie een zonde!

Velen zijn het fabeltje gaan geloven dat men, om een betere stoelgang te bekomen bruin brood moet eten. Onafgezien van de kwaliteit en de bereidingswijze van het bood zijn de vezels van de erin voorkomende zemelen irritant voor de darmwand.

Als men daarenboven nog geloof hecht aan de folklorischtische gebruiken, zoals half gemalen tarwekorrels en andere ruwe vezels, dan is het hek van de dam!

Voor sommigen is dit pas het begin van de grotere darmproblemen.

De zachte vezels uit fruit en groenten daarentegen zijn beschermend voor de darmwand en niet het minst irritant. Groenten eet men niet óm de vezels. Men eet ze gewoon omdat het onze natuurlijke voeding is. De vezels zijn er gewoon bij.

Groenten en fruit bieden de kans om tegelijk in voedingssubstanties te voorzien; alle noodzakelijke hulpstoffen voor de omzetting en de regulatie van het organisme.

Groenten en fruit zijn de enige voedingsmiddelen die op geen enkel vlak roofbouw plegen op de lichaamsreserves.

De bevorderlijke werking op de darm kan snel aangetoond worden. Het volstaat gedurende één maand een uitsluitend fruit-groenten voeding te gebruiken en de hardnekkigste constipatie verdwijnt.

Indien u niet altijd in de gelegenheid bent om groente en fruit te nuttigen kan men overwegen een goede “darmmanager” te nemen welke de dagelijkse behoefte van vezels voorziet. 

De dikke darm word vaak gezien als de riool van ons lichaam.Als de stoelgang te lang in de dikke darm blijft, kan men terecht komen in een toestand van zelfintoxicatie.

Vanuit de bloedvaten in de dikke darm komen giftige en zelfs kankerverwekkende stoffen terecht in de lever, die deze zal trachten te neutraliseren.Als dat niet of onvoldoende lukt, komen deze in de verdere bloedsomloop terecht en zo overal in het lichaam.
Niet alleen de lever, maar heel het organisme wordt hierdoor belast.

Deze zelfintoxicatie kan mede oorzaak zijn van talrijke aandoeningen. Het lichaam zal trachten deze toxines op te slaan in het bindweefsel, spierweefsel, gewrichten; sommige mensen maken extra vet aan of houden vocht vast om deze toxines op te slaan.

Deze toxines kunnen ook psychische reacties uitlokken: geïrriteerdheid, onrust, agressie, stemmingswisselingen, moeheid, gespannenheid, enz.

Aangezien het cultureel zo gegroeid is dat mensen in de moderne samenleving heel veel zaken eten die niet geschikt zijn voor het menselijk spijsverteringsstelsel en dit dan bovendien nog allemaal door elkaar eten, dienen we er rekening mee te houden dat een zeker percentage van de eiwitrijke en koolhydraatrijke voedingsmiddelen gaat rotten resp. gisten in de darmen. Hierdoor is de darmflora heel vaak verstoord.

Onwelriekende gassen zijn hiervan het gevolg en als deze niet via de anus het lichaam kunnen verlaten, worden ze in de bloedsomloop opgenomen met als gevolg hoofdpijnen, huiduitslag, slecht ruikende adem, jeuk, misselijkheid, enz. Onvoldoende productie van spijsverteringssappen kan ook een belangrijke rol spelen in de productie van gassen.

Hoe korter de transittijd van de voedingsmiddelen door het spijsverteringskanaal, hoe minder het kan rotten of gisten en hoe minder toxines in de bloedsomloop terecht komen.

De transittijd wordt ook vertraagd door oude verharde, uitgerotte en nooit uitgescheiden faeces klevend aan de wanden van de dikke darm.

Door dit oud materiaal en ook een verminderd aantal lactobacillen in de darmflora, neemt ook de resorptie van bepaalde voedingsstoffen af, zoals vitaminen, enzymen en eiwitten met mogelijke tekorten als gevolg.

Deze laag oude faeces verhindert ook de zuivering van het lymfesysteem, waardoor de afvoer van toxines uit het inwendig milieu of extracellulair vocht in het gedrang komt.
Hierdoor wordt ook de circulatie van witte bloedcellen doorheen het lymfesysteem en extracellulair vocht bemoeilijkt met als gevolg een verminderde immuniteit of weerstand.

Dit extracellulair vocht vervult een transportfunctie van voedingsstoffen en zuurstof van het bloed naar de cellen en van afvalstoffen en koolzuur van de cellen naar het bloed.

Afvalstoffen worden ook via het lymfesysteem afgevoerd naar de darm. Kan het lymfesysteem zich onvoldoende zuiveren, dan gaat de lever mee inspringen die toxines via de gal in de dunne darm brengt. Ook de huid kan een nooduitlaatklep zijn om afvalstoffen kwijt te raken, denk maar aan uitslag en zweetvoeten.

Zo zien we hoe een overaanbod van toxines via voeding en drank of ook via de ingeademde lucht en de huid, en via de dikke darm (door constipatie) het hele lichaam kan belasten, met een grotere vatbaarheid voor lichamelijke en geestelijke kwalen.

Het verschil tussen de klassieke voedingswijze, type boterhammen met confituur of charcuterie, en een ideaal natuurlijk voedingspatroon aangepast aan iemands constitutie en aanleg voor bepaalde ziekten, is zo enorm groot, dat we er rekening mee dienen te houden dat mensen jaren nodig hebben om over te schakelen.

Sommige mensen zullen er echter nooit in slagen tot een gezond voedingspatroon te komen en kunnen alleen maar symptomatisch behandeld worden.

De adviezen voor een betere stoelgang liggen dan ook voor de hand:

Darmmanagement PRO heeft een unieke samenstelling van pre- en probiotica die elkaar versterken om de darmgezondheid te ondersteunen. De prebiotica in Darmmanagement PRO zijn vezels zoals psyllium husk en inuline, die niet door ons lichaam worden verteerd, maar in de dikke darm als voeding dienen voor de probiotica.

De probiotica in Darmmanagement PRO zijn speciaal geselecteerde bacteriestammen die gunstig zijn voor de darmflora. Deze bacteriën ondersteunen de vertering en opname van voedingsstoffen, versterken het immuunsysteem en kunnen bijdragen aan een betere stemming en mentale gezondheid.

Door de combinatie van pre- en probiotica in Darmmanagement PRO, wordt de groei van goede bacteriën gestimuleerd en de slechte bacteriën geremd. Dit kan helpen bij het voorkomen van spijsverteringsproblemen, het verbeteren van de stoelgang en het versterken van het immuunsysteem.

Kortom, de combinatie van pre- en probiotica in Darmmanagement PRO kan helpen bij het herstellen van de balans in de darmen en het bevorderen van een gezonde spijsvertering en immuunsysteem.

 

Bronnen:
CM, Folder “Trage Stoelgang”, Dienst GVO CM, Brussel
De Greef, R., Gastro-intestinale therapieën, s.l., s.d.
Dries, J., Voedingstherapie deel 2, Arinus, Genk, 2000

error: Content is protected !!