Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Darmmanagement.
Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopieëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Darmmanagement.

Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De informatie op de webwinkel wordt door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast.

Darmmanagement behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers via internet verzonden worden noch voor teksten die door gebruikers op onze site worden geplaatst.

Darmmanagement sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

MEDISCHE EN ALGEMENE DISCLAIMER

darmmanagement.nl zet zich in om informatie te verstrekken over natuurlijke en alternatieve gezondheid, maar is niet geschreven door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Al het materiaal op darmmanagement.nl is alleen voor informatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als medisch advies of aanbeveling. Elk gezondheidsprobleem of elke aandoening moet worden behandeld door een arts of een andere geschikte beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. De informatie en meningen op deze website zijn geschreven op basis van de beste gegevens die beschikbaar waren op het moment van schrijven, en worden verondersteld nauwkeurig te zijn volgens het beste onderscheidingsvermogen van de auteurs. Degenen die geen raad vragen van de juiste zorginstantie nemen de aansprakelijkheid op zich voor eventuele schade die zich kan voordoen. Daarnaast zijn de meningen geuit op darmmanagement.nl vertegenwoordigen niet de mening van elke auteur of medewerker van darmmanagement.nl. De uitgever van deze site is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van deze site.